Tlač je spôsob rozmnoženia predlohy. Nech už ide o text, obrázok či tlač na papier, plast alebo kartón.

Je niekoľko tlačových techník, medzi ktorými si môžeme vyberať. Každá tlačová technika je jedinečná a má svoje klady aj zápory. Jednu vec však mali donedávna spoločnú. Boli neodmysliteľne spojené s fyzikálnou veličinou – tlakom. Buď vo forme páky, alebo sústavy valcov.

S vývojom nových technológií už toto neplatí. Digitálna tlač tlak pri tlačení nepotrebuje a tlač prebieha dokonca aj bez prítomnosti medzičlánku tlačovej dosky.

DRUHY TLAČOVÝCH TECHNÍK

Delia sa na základe rozloženia tlačových a netlačových miest na tlačovej doske.

TLAČ Z VÝŠKY

Pri tlači z výšky obtlačované plochy vystupujú nad plochy netlačené. Farba je teda nanášaná len na tlačené plochy a tie sú potom, pomocou tlaku, obtlačené na potlačový materiál (napr. papier).

Tlač z výšky sa ďalej rozdeľuje na Kníhtlač a Flexotlač.

 

TLAČ Z PLOCHY

Pri tlači z plochy je postavenie obtlačovaných a neobtlačovaných miest v jednej rovine. Rozdiel medzi nimi je na fyzikálno-chemickej rovine. Obtlačované plochy sú upravené tak, aby sa na ne nanášaná farba chytila a naopak neobtlačované plochy sú upravené takým spôsobom, že sa na ne farba nezachytí. Po nanesení farby je tlačová doska opäť pomocou tlaku otlačená na potlačový materiál.

Najpoužívanejšia tlač z plochy je Ofset. Tiež sem patrí litografia a svetlotlač. 

TLAČ Z HĹBKY

Pri tlači z hĺbky sú obtlačované plochy pod úrovňou neobtlačovaných plôch. Na celú tlačovú dosku sa nanesie farba a následne je z povrchu utretá, čím je zaistené, že zostane len v obtlačovaných miestach. Tie sú potom, pomocou tlaku, obtlačené na potlačový materiál.

Pod tlač z hĺbky patri Hĺbkotlač a Tampónová tlač.

 

PRIETLAČ

Pri prietlači farba prechádza cez tlačovú dosku. V neobtlačovaných miestach je tlačová doska urobená tak, aby cez tieto farba neprešla.

Jedinou metódou tlače, ktorá patrí pod prietlač je Sieťotlač.

 

DIGITÁLNA TLAČ

Digitálna tlač je jediná, pri ktorej sa k rozmnoženiu predlohy nepoužíva tlak a tiež tu chýba medzičlánok v podobe tlačovej dosky, ktorá by bola obtlačovaná na potlačový materiál. Tlač prebieha priamo. Súbory v počítači teda prechádzajú rovno na papier. Digitálna tlač je najmladšia a najmodernejšia technika v tlači a funguje na princípe elektrografie alebo ink-jet.

Digitálna tlač podrobne.