Z hľadiska mechaniky tlačových strojov rozlišujeme tlač na archovú tlač a rotačnú tlač, ktorej sa tiež hovorí kotúčová.

Rotačná tlač, alebo kotúčová tlač používa ako potlačový materiál zdanlivo nekonečnú rolu papiera a až po potlači je rola papiera rozrezaná na jednotlivé archy papiera. Výhodou tejto metódy je rýchlosť tlače, ktorá je vyššia než pri archovej tlači. Touto metódou sa v dnešnej dobe tlačia napríklad noviny.

Archová tlač naopak už od začiatku pracuje s jednotlivými archami papiera a každý papier sa tlačí zvlášť. Rýchlosť tlače je teda menšia než pri tlači rotačnej, ale konštrukcia strojov pre tlač archov je jednoduchšia.

 

Chcete sa dozvedieť viac? Kliknite sem: ofsetová tlač.