Vynález kníhtlače siaha až k prelomu rokov 1447/1448 a je neodmysliteľne spojený s menom Johanna Gutenberga. Ten sa zaslúžil o zdokonalenie sadzby v dôsledku sériovo odlievaných tlačových liter. Princíp tlače z výšky, kam kníhtlač patrí, bol známy už mnoho storočí pred Johannom Gutenbergom. Prvýkrát sa zrejme objavila už v 9. storočí v Číne. Tlač však bola veľmi pomalá, nákladná, neefektívna a tým pádom málo používaná. Jej boom nastal práve až po Gutenbergovej inovácii.


Johann Gutenberg sa zaslúžil hneď o niekoľko vylepšení. Po prvé vynašiel liatie písma. To umožnilo sériovú výrobu tvarovo zhodných tlačových liter. Písmo rytec najprv zhotovil tzv. päticu – zrkadlovo obrátený obraz písmena. Táto bola použitá ako razidlo. Jej otlačením do mäkšieho kovu vznikla matrica – forma. Do tej sa nalial roztavený kov a vznikla litera – otočený obraz písmena. Litery sa odlievali z literiny. Išlo o zliatinu cínu, olova a antimónu. Aj to bol pravdepodobne Gutenbergov vynález. Táto zliatina mala vysokú odolnosť voči opotrebovaniu a tak nedochádzalo k tak rýchlej deformácii písmen. Vďaka tvarovo zhodným literám a rovnakej výške písma mohli byť jednotlivé litery razené do jednotnej sadzby. To v praxi znamenalo, že sa dala poskladať celá forma pre tlač jedného archu naraz. A to bol ozaj veľký pokrok, pretože do tej doby sa jednotlivé písmená tlačili zvlášť. Naviac, teraz text držal presné riadkovanie a rovnaké medzery.

Samotná tlač prebieha tak, že sa najprv zostaví kompletná sadzba. Na ňu sa pomocou kožených tampónov nanesie tlačiarenská čerň a sadzba sa otlačí na papier. K otlačeniu bol samozrejme nutný tlak. Otlačenie prebiehalo pomocou knihárskeho lisu. Knihársky lis bol ďalší Gutenbergov vynález a išlo vlastne len o zdokonalený lis na víno. Tento princíp kníhtlače sa bez výrazných zmien používal až do konca 18,storočia.

V dnešnej dobe sa v kníhtlači používajú fotopolymérové dosky a knihársky lis bol plne automatizovaný. Inak ide o stále rovnaký princíp. V bežnej tlači však kníhtlač už nie je používaná a nahradil ju predovšetkým ofset. Je to primárne kvôli nákladnosti kníhtlače a ďalej tiež kníhtlačové stroje dosahujú menšie rýchlosti než dnešná doba vyžaduje. Dnes je teda využívaná temer výlučne len na špeciálne účely ako je razenie alebo slepotlač. 

Použité zdroje: