Digitálna tlač je najmodernejší spôsob tlače. Ako jediná zo všetkých tlačových techník k otlačeniu nepoužíva tlak a tiež tu nie je žiadny medzičlánok tlače. Predloha je prenášaná z počítača rovno na papier. Úplne tu teda chýba akákoľvek tlačová forma.

Počiatok digitálnej tlače môžeme logicky hľadať v dobe po zostrojení prvých počítačov. Historicky prvá tlačiareň, o ktorej sa dalo tvrdiť, že je digitálna, bola vynájdená v roku 1970. Išlo o ihličkovú tlačiareň. Jej princíp však nebol príliš kvalitný a tak okamžite začala snaha o nahradenie ihličkovej tlačiarne atramentovou.

Až v 90. rokoch sa atramentové digitálne tlačiarne stali bežnou súčasťou kancelárií a domovov. Do tej doby bola ich kvalita nízka a cena naopak veľmi vysoká. Oproti tomu laserové digitálne tlačiarne majú svoj začiatok už v roku 1971. Vtedy muž, Gary Starkweather, vyrobil prvú laserovú tlačiareň Xerox. Do komerčného prostredia vstúpili digitálne laserové tlačiarne v roku 1977 a do domácností v roku 1984. Aj cez veľkú snahu však bola všeobecná kvalita digitálnej tlače v minulosti nízka, preto mohla táto technika ostatným tlačovým technikám konkurovať len veľmi ťažko. To sa však dnes zmenilo rovnako ako kvalita digitálnej tlače. V konkrétnych prípadoch môže digitálna tlač hravo nahradiť ofset aj hĺbkotlač.

V dnešnej dobe funguje digitálna tlač na bázi elektrografie (laserové tlačiarne) alebo ink-jetu ( atramentové tlačiarne). Ale celý proces tlače riadi počítač. Vzhľadom k chýbajúcej tlačovej doske počítač riadi aj to, koľko a akej farby pôjde na ktoré miesto.

INK-JET

Atramentové tlačiarne fungujú na princípe vymrštenia veľmi malej kvapky farby obrovskou rýchlosťou na potlačový materiál. Pre predstavu – kvapky farby majú rozmer okolo 35pikolitra a vymrštené sú rýchlosťou medzi 50-100km/h. Pritom vzdialenosť medzi potlačovým materiálom a tryskami je len asi 1mm. Atramentové tlačiarne delíme na termálne atramentové tlačiarne, piezoelektrické atramentové tlačiarne a voskové atramentové tlačiarne.

Termálne atramentové tlačiarne pracujú s tepelnými telieskami, ktoré zahrievajú atrament. Keď je atrament zahriatý na určitú teplotu, vznikne bublina a zapríčiní že je kvapka atramentu vymrštená.

Piezoelektrické atramentové tlačiarne pracujú s piezoelektrickými kryštálmi. Piezoelektrické kryštály sú telieska schopné meniť svoj tvar. V komôrkach z týchto kryštálov sú uložené trysky. Tieto komôrky majú schopnosť sa vymršťovať a naopak zase rozťahovať a trysky tak podľa toho striekajú farbu.

Voskové atramentové tlačiarne fungujú rovnako ako termálne atramentové tlačiarne. Rozdiel je len vo farbe. Do voskových atramentových tlačiarní sa používa špeciálna tuhá farba o konzistencii vosku Jej výhoda je v tom, že dokáže namiešať požadovanú farbu jednotlivých bodov aj bez prekrývania rastrov a tlač je teda kvalitnejšia a farby živšie.

Komerčné atramentové tlačiarne sa od tých domácich líšia tým, že vytvárajú obraz plošne. Pri domácich tlačiarňach sa hlava s tryskami pohybuje nad potlačovaným materiálom. Pri komerčných tlačiarní je statická.

Pre veľkoplošnú digitálnu tlač sa používa špeciálna metóda atramentovej tlače. Tzv. kontinuálna atramentová tlač. Od ostatných sa líši tým, že jednotlivé kvapky farby nie sú vypúšťané vtedy, keď sú treba ale je vypúšťaný neprerušovaný prúd kvapiek farieb. Vybrané z nich sú následne vychýlené tak, aby dopadli na potlačovaný materiál a zbytok kvapiek je odvedený zberným systémom späť do zásobníka. Pre veľkoplošnú digitálnu tlač je táto metóda ideálna, pretože je rýchla.

Výhody atramentovej tlače spočívajú predovšetkým v kľudnom priebehu, kvalitnom obraze a hladkých detailoch. Atramentová tlač má však aj nevýhody. Napríklad vysoká cena farieb, upchávanie trysiek zaschnutou farbou. Životnosť farieb je tiež obmedzená, pretože časom vyblednú.

ELEKTROGRAFIA

Princíp laserovej tlače spočíva v prenose elektrického náboja za pomoci prenosového valca. Selénový valec je osvetlený laserovým lúčom v miestach, ktoré majú byť tlačiace a tým na nich vzniká požadovaný elektrický náboj. Nabitý valec pritiahne opačne nabité častice farieb (tonerový prášok). Tie sa uchytia len na miestach, ktoré predtým boli exponované laserom, pretože len tieto miesta majú opačnú polaritu než tonerové čiastočky. Tie sú potom prenesené na potlačovaný materiál (papier). K fixácii farby na papieri dochádza pomocou prítlakového valčeka zahriateho na vysokú teplotu. Po prenesení farby na papier prichádza na rad mechanický stierač, ktorý z valca zotrie zbytky tonera a žiarovka, ktorá osvetlením zmení náboj valca z predchodzej fáze tlače. Proces sa tak môže opakovať znova od začiatku. 

Výhodou laserových tlačiarní oproti atramentových je ich rýchlosť. Atramentové tlačiarne také rýchlosti ako laserové tlačiarne nikdy nedosiahnu. Ďalšou výhodou je precíznosť pri vykresľovaní detailov, napríklad malého fontu písmen. Obraz vytlačený laserovou tlačiarňou je jednoducho ostrejší, čo je vidieť práve na detailoch Ďalšou nezanedbateľnou výhodou je cena farby (tonera) a tiež výdrž vytlačeného obrazu. Atramentová tlač totiž postupom času vybledne. S laserovou tlačou sa nič nestane.

Digitálna tlač všeobecne v posledných rokoch zažíva veľký rozmach. V niektorých prípadoch nahrádza tlač ofsetovú alebo hĺbkotlač. Je používaná predo všetkých na nízke náklady, a preto sa pomocou nej nikdy nebudú tlačiť napríklad noviny. Toto privilégium aj naďalej zostane len ofsetu. Môžeme však predpokladať, že záujem o digitálnu tlač aj naďalej porastie a jej uplatňovanie bude stále častejšie.

Zoznam použitých zdrojov:

http://sshopct.cz/polygrafie/all/8/data/tiskove.techniky.pdf

http://geo3.fsv.cvut.cz/vyuka/kapr/sp/2010/kratinohova/stelsovsky_tehle.pdf

http://cs.wikipedia.org/wiki/Digit%C3%A1ln%C3%AD_tisk

 

http://laserova-tiskarna.cz/vyhody-laserove-tiskarny/