Tampónová tlač pracuje na princípe tlače z hĺbky. To znamená, že tlačová forma je reliéf a tlačové plochy sú pod úrovňou plôch neobtlačovaných. Zároveň však ide o nepriamu metódu tlače. Z toho plynie, že tlačová forma s potlačovým materiálom vôbec nepríde do styku. Farba je prenášaná pomocou tampónu zo silikónovej gumy.

Tampotlač pôvodne vznikla ako tlačová technika pre potlač ciferníkov náramkových hodiniek. Obrovský rozvoj táto technika zaznamenala až v šesťdesiatich rokoch minulého storočia. Do tej doby technika, ktorá sa používala výlučne v hodinárskom priemysle, sa začala javiť ako ideálne riešenie potlače najzložitejších materiálov. Keď potom prišiel vynález silikónového tampónu a zdokonalenie tampotlačových strojov, technika zažila svoj skutočný boom.

Tampónová tlač je v zásade len upravená hĺbkotlač do nepriamej tlačovej metódy. Začiatok tlačového procesu je teda rovnaký ako pri hĺbkotlači. Máme reliéfovú tlačovú formu (klišé), na ktorú sa nanáša farba. Klišé sa následne otrie stierkou, prebytočná farba z povrchu klišé je teda zotretá a tým je zaistené, že farba zostane len v obtlačovaných miestach zahĺbených pod povrchom. Miesto toho, aby bola samotná tlačová forma otlačená na potlačový materiál, prichádza na radu tampón. Ten sa pritlačí na klišé a farba z neho sa obtlačí na tampón. Tampón potom prenesie otlačený vzor na potlačový materiál. Zatiaľ čo tampón predáva vzor potlačovému materiálu, klišé sa už znova plní farbou a proces tak začína znova.

K tomuto procesu je treba špeciálna farba, ktorá usychá nerovnomerne a na povrchu zostáva vždy mierne lepkavá. Vďaka tomu je možné predanie vzoru medzi tampónom a potlačovým materiálom.

Tampóny sa dnes odlievajú zo silikónového kaučuku s pridaním silikónového oleja a ďalších plniacich látok. Obsah silikónového oleja v tampóne určuje jeho tvrdosť. Tvrdostí je niekoľko. Všeobecne platí, že čím nerovnejší povrch potlačového materiálu, tým je treba mäkší a tým pádom aj prispôsobivejší tampón. Okrem rôznych tvrdostí tampónu máme aj rôzne tvary. Aj tu sa požiadavky odvíjajú od tvaru potlačového materiálu.

 

Vďaka prenosu vzoru cez tampón, ktorý je neuveriteľne prispôsobivý, je možné potlačiť materiály takmer všetkých tvarov a povrchov. Práve vďaka tejto vlastnosti býva najčastejšie používaná na potlač malých a nerovných povrchov. Uplatňuje sa v propagácii a reklame (tlač na perá, zapaľovače, otvárače na pivo, žetóny do košíkov, darčekové predmety a pod.), vo farmaceutickom priemysle (tlač tabliet, injekčných striekačiek, infúzií...). Tiež sa touto metódou tlačia hračky, kozmetické výrobky a vybrané obaly na potraviny. Tampónová tlač sa uplatňuje tiež v priemyslovej tlači (osvetľovacie telesá, autopríslušenstvo, súčiastky spotrebnej elektroniky, tlačidlá a kryty mobilných telefónov...). Tampónová tlač sa jednoducho uplatňuje na miestach, kde sa už ostatné tlačové techniky nedajú použiť.