Hĺbkotlač je technika patriaca pod tlač z hĺbky. Tlačová forma je s reliéfom, obtlačované plochy sú teda pod úrovňou plôch neobtlačovaných.

Predchodca hĺbkotlače, bola rytina do medi, je datovaná až do 15. storočia. Vtedy sa motív ručne vyrýval do medenej dosky, ale princíp ďalšieho postupu bol prakticky rovnaký. Samotnú hĺbkotlač vynašiel v roku 1890 čech Karel Klíč. Odvodil ho zo svojho ďalšieho vynálezu, tzv. heliogravúry. Heliogravúra opäť stojí na základe rytia do medi. Ručné rytie je tu však nahradené fotochemickým procesom. V prvom kroku ide o okopírovanie fotografického negatívu s motívom na medenú dosku. Tá má na sebe asfaltovú a želatínovú vrstru, z ktorej vystupujú iba tlačové plochy a tie sú následne vyleptané pomocou kyseliny. Vzniknú tak rôzne hlboké tlačové miesta. Ďalší postup procesu je úplne totožný s hĺbkotlačou.

Základný princíp hĺbkotlače je vlastne veľmi jednoduchý. Tlačové miesta, ktoré sú zahĺbené pod úrovňou miest netlačových sa naplnia riedkou rýchlo schnúcou farbou. Pri následnej tlači, dochádza k prevzatí farby potlačovým materiálom. Tým býva pri hĺbkotlači najčastejšie papier. K fixácii farby na potlačový materiál dochádza odparením rozpúšťadiel.

Základom hĺbkotlačových strojov bývajú najčastejšie dva valce. Valec s tlačovou formou (formový valec) a tlakový valec. Valec nesúci tlačovú formu je z jednej strany namáčaný v nádobe s farbou a tá sa na valci zachytí. Nadbytočná farba sa potom z povrchu valca stiera pomocou stierky (rakle). Tým je zaistené, že farba zostane len v tlačových miestach, ktoré sú pod povrchom valca. Nasleduje samotné otlačenie. Tlakový valec pritlačí na tlačovú formu potlačový materiál a na tom sa zachytí farba. Hĺbkotlačové stroje bývajú temer výlučne rotačné, takže medzi valcom s tlačovou formou a tlačovým valcom prechádza „nekonečný“ arch papiera a tlač je teda veľmi rýchla.

Tlačovou formu tvorí v dnešnej dobe len valec (formový valec) a tlačová forma je teda vyrývaná priamo do nej. Kvôli tomu sa musí zhotovovať a vymieňať vždy celý formový valec. Zostáva len oceľové jadro, následný proces musí byť opakovaný každý krát. Preto je hĺbkotlač veľmi nákladnou záležitosťou a túto tlačovú techniku sa vyplatí používať len pri väčších nákladoch.

Formový valec je vyrábaný z oceľového jadra, na ktorý sa následne galvanicky vylučujú ďalšie prvky. Najprv je nanášaná tenká vrstva niklu, ktorá jadro chráni proti korózii a zároveň upevňuje medenú vrstvu, ktorá je na ňu nanesená. Keď sú hotové tieto tri vrstvy, je na rade zhotovenie tlačového obrazu (vzoru). Ten je zhotovený pomocou leptania, elektromechanického pomocou diamantovej ihly alebo laserovým gravírovaním. Keď je tlačový obraz vytvorený, na rade je chrómovanie. Na valec sa nanesie tenká vrstva chrómu, ktorá má zaistiť zvýšenie odolnosti povrchu valca proti odreniu. Na záver prichádza vyleštenie a potom už môže ísť valec rovno do tlačového stroja.

Hĺbkotlač poskytuje najkvalitnejšiu reprodukciu tónovaných predlôh. Túto vlastnosť má vďaka tlačovému rastru. Každý tlačový vzor je pred nanesením na formový valec rozrastrovaný a až potom je tlačová forma vyhĺbená do valca.

Hĺbkotlač máme klasickú, autotypickú a polo autotypickú. Líšia sa len v typoch tlačového rastru, ktorý je zhotovený do formového valca a umožňuje tónovanie. Klasická hĺbkotlač má tlačové jamky rovnako veľké, ale líši sa v hĺbke. Svetlé časti majú hĺbku najmenšiu, tiene naopak najväčšiu. V autotypickej hĺbkotlači sa tlačové jamky líšia svojou plochou. Svetlá majú opäť plochu najmenšiu, tiene najväčšiu. A polo autotypická hĺbkotlač má tlačové jamky odlišné hĺbkou aj plochou. Je teda kombináciou oboch predchádzajúcich variant.

 

Ako už bolo povedané, hĺbkotlač je tlačová technika s veľmi drahou predtlačovou prípravou a preto sa jej uplatnenie vyplatí len pri vyšších nákladoch. Umožňuje však aj veľmi kvalitnú tlač na málo kvalitný papier, preto v niektorých prípadoch nahradzuje najrozšírenejší ofset. Touto technikou sú najčastejšie tlačené veľké náklady s menej kvalitným potlačovým materiálom ako sú katalógy, letáky, časopisy, niektoré obaly.